บริษัท พรีซิชั่น รีซอร์ส จำกัด
Precision Resource Co.,Ltd.
Accutech_Ver.1_3__.pdf CH Series
Specimen Cutter
Accutech_Ver.1_1_.pdf FX Series
Specimen Cutter
Accutech_Ver.1_6_.pdf PVC Series
Specimen Cutter
Accutech_Ver.1_4_.pdf WD Series
Specimen Cutter