บริษัท พรีซิชั่น รีซอร์ส จำกัด
Precision Resource Co.,Ltd.

        Precision Resource Co.,Ltd. was established in Oct.2002 for the Physical Science and Measuring Instruments distribution and professional service. Now the our products were represent to the our clients for Universal Testing Machines , Tensile Strength & Elongation Testing , Compression Testing , Top Load Testing , Shearing & Tearing Testing , Adhesion & Peel Test , Puncture Testing , Stress / Strain Testing , Bending Testing, Relaxation Testing , Friction testing (C.O.F Test) , Bonding Strength Testing , Impact Tester , HDT /Vicat Tester ,Melt Flow Indexer and many more of testing instruments for polymers , Rubber , Packaging materials , Auto mobile parts testing machines , wood Testers , Paper , Paper Core and Particle board testers and textile products testers etc.

         บริษัทพรีซิชั่น รีซอร์ส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการ ด้านจำหน่าย และให้บริการอย่างมืออาชีพ ในด้านเครื่องมือวัด และการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันทางบริษัทฯ คือผู้แทนจำหน่ายสินค้า พร้อมบริการหลังการขาย สู่ลูกค้าในหลากหลายประเภท อาทิเช่น เครื่องทดสอบทางแรงแบบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machines) ใช้ทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุฯ , เครื่องทดสอบแรงดึง การยืดตัว เครื่องทดสอบแรงต้านทานความกด/แรงสูงสุดของวัสดุ , เครื่องทดสอบ หาความต้านแรงฉีกลอกของวัสดุ , เครื่องทดสอบการหลุดลอกวัสดุ , เครื่องทดสอบการกดเจาะวัสดุ , เครื่องทดสอบแรงเครียด/แรงเค้น ของวัสดุ , เครื่องทดสอบการดัดงอวัสดุ , เครื่องทดสอบโดยการค้างค่าแรงไว้กับวัสดุ ,เครื่องทดสอบหาความฝืดพื้นผิว หรือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสด ุ,เครื่องทดสอบ หาค่าการยึดเกาะของวัสดุ,เครื่องทดสอบหาค่าพลังงานความต้าน แรงกระแทก ,เครื่องทดสอบคุณสมบัติ ทางอุณหภูมิของพลาสติก และเครื่องทดสอบแบบอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ อุตสาหกรรมในแต่ละประเภท เช่น พลาสติก และวัสดุโพลีเมอรส์ , ยาง , วัสดุบรรจุภัณฑ์ , ชิ้นส่วนรถยนต์ , กระดาษ , ไม้ และไม้แปรรูป ตลอดจน อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอเป็นต้น